หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พ่อปู่ฤาษีนารายณ์ 4 กร รุ่นแรก เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบ 3 กษัตริย์
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พ่อปู่ฤาษีนารายณ์ 4 กร รุ่นแรก เนื้อสตตะโลหะ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พ่อปู่ฤาษีนารายณ์ 4 กร รุ่นแรก เนื้อสัมฤทธิ์ เทดินไทย
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง เหรียญรูปเหมือน พญาไก่แก้วขันเรียกทรัพย์ เนื้อทองแดง
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง เศียรปู่ฤาษีนารายณ์ รุ่นแรก เนื้อดิน 7 โป่ง ผสมว่าน 108
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง เศียรปู่ฤาษีนารายณ์ รุ่นแรก เนื้อผงจัตตุเทวาดินศาลปู่ฤาษี 4 ภาค
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง เศียรปู่ฤาษีนารายณ์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะพิเศษ เทโบราณ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง เศียรปู่ฤาษีนารายณ์ รุ่นแรก เนื้อปรอทน้ำทอง เทโบราณ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พญาไก่แก้ว ขันเรียกทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ขัดเงา
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พญาไก่แก้ว ขันเรียกทรัพย์ เนื้อนวโลหะผิวไฟ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พญาไก่แก้ว ขันเรียกทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์ทองดอกบวบ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง ตะกรุด ดวงเศรษฐี เสริมทรัพย์
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง ตะกรุด พิศมร เจ้าเงาะเรียกทรัพย์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 22
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 23
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 24 พิมพ์นิยม
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 25 พิมพ์นิยม
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 26
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 27
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 28
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 29
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 30
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 31
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 32
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 33
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 1 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 2 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 3 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 4 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 5 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 6 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 7 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 8 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 21
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 18 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 19 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 20 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 29
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 30
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 23
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 24
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 25
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 26
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 27
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 28
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 10
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 11
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 12
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 13 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 14 พิมพ์นิยม 2 จุด

                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่